Loading

Müzik / Orff Öğretisi

Okulumuzda müzik öğretmeni tarafından Müzik dersi verilmektedir.  Çocuğun okul öncesi dönemde “yaratıcılığının geliştirilmesi”en önemli özelliklerdendir. Müziğin içerisinde dans, drama, hareket, doğaçlama gibi yaratıcılığı geliştiren unsurların etkinliğin içerisinde yer alması çocuğun kendini ifade etmesini, sosyalleşmesini, öz güven kazanması ve sanatsal yaratıcılığının artması sağlanabilmektedir.